25. októbra 2016

Európska komisia má v rámci komunitárneho programu Horizon 2020 vyhlásenú výzvu na teamingové výskumné centrá.

Výskumná agentúra je kontaktným komunikačným subjektom pre poskytovanie podporných listov v rámci tejto výzvy.

 

Komplet informácie a kontaktné údaje nájdete tu:

Teaming

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť