3. mája 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

 

Termín a miesto konania:

22. mája 2018 / Žilina

24. mája 2018 / Nitra

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácie na informačné semináre

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť