22. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k procesom verejného obstarávania k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11), 
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

 

Termín a miesto konania:

1. marca 2018 (štvrtok) / Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 (vstup cez č. 17), zasadačka č. 27

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácia na informačný seminár

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť