5. augusta 2016

Ministerstvo hospodárstva SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vás pozývajú na

 INFORMAČNÉ SEMINÁRE

 

k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

 

Termín a miesto konania:

11. august 2016 (štvrtok) / Banská Bystrica

Spojená škola, Kremnička 10

12. august 2016 (piatok) / Košice

Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Congress Hotel Centrum,  Južná trieda 2/A

 

Program:

09:30 – 10:00             Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00             Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30             Prestávka

12:30 – 13:30             Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

13:30 – 14:30             Informácie k realizácii verejného obstarávania

14:30 – 14:45             Prestávka

14:45 – 16:00             Osobné konzultácie

 

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk najneskôr do stredy 10.8.2016 do 10:00 hod. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.

PREZENTÁCIE K INFORMAČNÝM SEMINÁROM

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť