23. apríla 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP VaI, si Vás dovoľuje informovať, že dňa 23. apríla 2018 zverejnil dokument: Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 1

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť