13. novembra 2019

Oznámenie o strategickom dokumente

 „ZMENA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE 2014 – 2020, verzia 7.0“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že strategický dokument s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020, verzia 7.0“ sa na základe rozhodnutia nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Rozhodnutie - Zmena Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020, verzia 7.0

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť