17. augusta 2018

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dve  výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji a mimo Bratislavského kraja. Ide o II. etapu podpory.

Viac informácií: 

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť