27. marca 2017

Výskumná agentúra dáva do pozornosti legislatívnu zmenu vyplývajúcu zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registeri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1.2.2017.

Zmeny sa týkajú povinnosti zápisu žiadateľov a partnerov (Žiadosti o NFP v rámci operačného programu Výskum a inovácie) do registra partnerov verejného sektora pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

Podrobné info nájdete tu:  Zákon o registeri VS

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť