13. januára 2016

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 13.1.2016 vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza), a to tak pre pre menej rozvinuté regióny, ako aj rozvinutejší región

Výzvy vyhlásené za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu sú dostupné TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť