16. februára 2022

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Žiadosť o platbu II. – oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“.

V tejto v poradí druhej prezentácii, týkajúcej sa žiadostí o platbu, nájdete ďalšie užitočné informácie, tentokrát k ostatným výdavkom, ako napr. cestovné náhrady, odpisy, nákup majetku, stavebné práce a aj informácie, akým nedostatkom sa vyhnúť.  

Veríme, že prezentácia bude pre vás užitočná.

Praktické rady k téme „Žiadosť o platbu II. – oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť