13. augusta 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam zameraným na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

 

Termín a miesto konania:

6. septembra 2018 / Bratislava

 

Prezentácia

 

Prezentácia Národného kontaktného bodu pre program horizont 2020

 

Prezentácia SBA - NP podpora internacionalizácie MSP a NPC BA kraj II

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť