22. februára 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15).

 

Termín a miesto konania:

14. marca 2018 / Banská Bystrica

15. marca 2018 / Košice

 

Prezentácie na informačné semináre

 

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť