13. septembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

 

Termín a miesto konania:

03. októbra 2017 (utorok) / Lučenec

04. októbra 2017 (streda) / Prešov

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky kliknite na vybrané mesto.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť