9. novembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

 

Termín a miesto konania:

4. decembra 2017 (pondelok) / Banská Bystrica

 

Pozn.: Pre otvorenie pozvánky s programom kliknite na odkaz vyššie.

 

Prezentácie na informačný seminár

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť