3. marca 2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách:

 

Termín a miesto konania:

29. marca 2017 (streda) / Žilina

30. marca 2017 (štvrtok) / Košice

4. apríla 2017 (utorok) / Nitra (naplnená kapacita) 

 

Pre viac informácií otvorte pozvánku kliknutím na konkrétne miesto konania.

 

PREZENTÁCIE NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť