2. júla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).

 

Termín a miesto konania:

13. júl 2020/ Lučenec

 

PREZENTÁCIA

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti potvrďte, prosím, Vašu účasť najneskôr do 9. júla 2020 na e-mailovej adrese vyzvy@mhsr.sk s uvedením textu „INFOSEMINÁR LUČENEC“ v predmete e-mailu.

 

UPOZORNENIE

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť