24. novembra 2016

Ministerstvo hospodárstva SR

a

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vás pozývajú na

 INFORMAČNÉ SEMINÁRE

 

k  výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY UŽ NIE JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA NA SEMINÁR V TRENČÍNE !

ZÁUJEMCOVIA SA STÁLE MÔŽU PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR V PREŠOVE .

V prípade pretrvávajúceho záujmu organizátori zvážia aj ďalší seminár k daným výzvam začiatkom roku 2017.

 

Termín a miesto konania:

13. decembra 2016 (utorok) / Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Kongresová sála – 1. podlažie, miestnosť č. 264

14. decembra 2016 (streda) / Prešov

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2, Prešov

Veľká zasadačka - 2. podlažie, miestnosť č. 226

 

Program:

09:30 – 10:00               Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00               Prezentácie k výzvam (základné informácie o výzvach,

                                       príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

                                       informácie k realizácii verejného obstarávania)

12:00 – 12:30               Prestávka

12:30 – 15:00               Diskusia a osobné konzultácie

 

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk , najneskôr do pondelku 5.12.2016 do 12:00 hod. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na maximálne 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.

 

PREZENTÁCIE K INFORMAČNÝM SEMINÁROM

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť