28. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu projektových zámerov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

posúva termín uzavretia tejto výzvy z pôvodného termínu 30. 11. 2018 na termín 11. 01. 2019.

Po tomto termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať projektové zámery.  

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť