14. augusta 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci projektov, ktorých implementácia je v gescii Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie, bude umožnené uplatnenie open access pre výsledky výskumu a vývoja v podobe odborných vedeckých článkov publikovaných v odborných recenzovaných časopisoch.

S cieľom  predstavenia politiky open access v rámci projektov riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie pripravil fact sheet „Otvorený prístup (open access) k vedeckým publikáciám v rámci operačného programu Výskum a inovácie“. Zverejnený fact sheet má žiadateľa stručne informovať o podmienkach open access a zorientovať v prípade, ak sa rozhodol pre zabezpečenie niektorej z ciest open access pre článok.

Dokument nájdete TU  ako aj v záložke pre žiadateľa.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť