3. marca 2017

Vážení žiadatelia výzvy DSV,

vzhľadom na to, že v systéme ITMS2014+ nastali po odoslaní Výziev na doplnenie Žiadostí o NFP zmeny, dávame vám do pozornosti Usmernenie ako postupovať pri vypĺňaní Formulára Žiadosti o NFP. Postupujte, prosím, podľa pokynov v usmernení.

Informáciu s usmernením obdržíte aj priamo e-mailom z Výskumnej agentúry.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť