8. októbra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

 

Viac informácií nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018112-01/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť