5. októbra 2021

Vážený prijímateľ, 

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP o výsledkoch prieskumu dotazníka pre prijímateľov s informáciou a diskusiou k pripravovanej komunikačnej platforme.

Seminár sa uskutoční dňa 12.10.2021 o 10:00 hodine.  Na seminár sa môžete prihlásiť tu do 8.10.2021. Registrovaným následne zašleme prihlasovací link do MS Teams na seminár a prezentáciu.

Ak máte otázky, môžete nám ich zasielať na info@vyskumnaagentura.sk a na online seminári Vám ich zodpovieme. Na stretnutí nebudeme mať priestor venovať sa konkrétnym problémom a otázkam jednotlivých projektov.

tím VA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť