8. februára 2022

Vážený prijímateľ NFP,

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Stav implementácie projektov OPII v gescii VA“. 

Seminár sa uskutoční v utorok, dňa 15.2.2022 10:00 hodine.  Na seminár sa môžete prihlásiť tu do 14.2.2022.

Registrovaným následne zašleme prihlasovací link do MS Teams na seminár a prezentáciu.

Ak máte otázky k danej téme, môžete nám ich zasielať na info@vyskumnaagentura.sk a my pripravíme kvalifikované odpovede.

 

tím VA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť