17. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom:

OPII-MH/DP/2020/11.3-23

OPII-MH/DP/2020/11.3-25

OPII-MH/DP/2020/11.3-30.

Viac informácií zistíte kliknutím na kód výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť