18. januára 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je zverejnené v časti https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť