18. decembra 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzvam vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 a OPII-VA/DP/2020/9.2-01

 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je zverejnené v časti https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01 nájdete na https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202092-01/

 

Zároveň bol pri oboch predmetných výzvach aktualizovaný Vzor zmluvy o NFP k 18.12.2020.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť