30. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 30. apríla 2021 aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2021, verzia 2, ktorý nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť