17. júna 2022

MH SR ako SO pre OP II vydalo Usmernenie č. 6 k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac informácií TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť