16. júna 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo aktualizované vzory zmlúv o NFP výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 a k  výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Vzory zmlúv o NFP pre obe výzvy sú účinné od 17.6.2022.

 

Vzory zmlúv sú zverejnené pri konkrétnej výzve, dostupné na:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202193-01/ 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť