27. mája 2024

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo záverečné číslo Infoservisu, v ktorom vám prinášame súhrn spoločne dosiahnutých výsledkov za celé programové obdobie, podľa podporených oblastí a rôznych typov podpory. Veríme, že vás zosumarizované dáta zaujmú a povzbudia pri plánovaní ďalšej podpory už z Programu Slovensko. MH SR aj naďalej vytvára nové príležitosti podnikateľom, pre aktuálne informácie, výzvy a možnosti podpory z Programu Slovensko navštívte www.mhsr.sk časť Programové obdobie 2021 – 2027.

 

INFOSERVIS MH SR

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť