31. marca 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo novú elektronickú formu infoservisu, v ktorom bude pravidelne prinášať prehľad aktuálnych informácií k podpore z eurofondov. Informácie sú určené  súčasným, ale aj budúcim prijímateľom.  Na jednom mieste tak nájdu všetko potrebné pre jednoduchšiu implementáciu projektov, prípadne pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky, alebo len tak pre inšpiráciu.

INFOSERVIS MH SR

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť