20. októbra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo ďalšie číslo Infoservisu MH SR k podpore z eurofondov. Ponúkame vám v ňom aktuálne informácie pre súčasných, ale aj budúcich prijímateľov, krátky prehľad dosiahnutých výsledkov, noviniek  z národných projektov a nezabudli sme ani na ďalšie inšpiratívne projekty realizované v gescii MH SR. Pre viac informácií kliknite na INFOSERVIS MH SR.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť