2. júla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo ďalšie číslo Infoservisu MH SR k podpore z eurofondov. Nájdete v ňom stručný prehľad aktuálnych informácií pre súčasných, ale aj budúcich prijímateľov, či základné údaje k podporeným oblastiam v rámci implementácie projektov k 1. polroku 2021. Pre viac informácií kliknite na INFOSERVIS MH SR.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť