13. septembra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci so sieťou Informačno poradenských centier Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií ( OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 ).

 

Termíny a miesta konania

10. október 2019 / Banská Bystrica

11. október 2019 / Prešov

 

Pozn. Pre otvorenie pozvánky kliknite na príslušný odkaz vyššie

 

Prezentácia

Prezentácie RCSE a SLSP k sociálnemu podnikaniu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť