22. augusta 2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

pozýva prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR 

na online informačné semináre

 

Názov seminára: Online seminár k postupom obstarávania pri zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní

Termíny konania:

14.9.2022 o 9:00 Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie   Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

21.9.2022 o 9:00 Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie   Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Informačné semináre sa budú konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams a sú určené pre prijímateľov DOP OP II v gescii MH SR. Predmetné semináre odporúčame prijímateľom pre získanie aktuálnych informácií o postupoch pri realizovaných alebo plánovaných obstarávaniach, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje. K účasti nie je potrebná registrácia. Na seminár sa prihlásite kliknutím na link pri dátume, kedy sa chcete zúčastniť. Na oboch seminároch bude prezentovaná rovnaká problematika z oblasti obstarávania a nie je preto potrebná účasť na oboch seminároch. Semináre sú naplánované na cca 2 hodiny.

Vaše otázky môžete zasielať aj mailovou formou na kontrola.esif@mhsr.sk do 7.9.2022. Následne budú zodpovedané v rámci seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prezentácia zo seminára

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť