10. júna 2019

Vážení žiadatelia o NFP, 

dňa 19.06. 2019 (streda) organizujeme informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP  v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier (SPVVC) - kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13).

Dovoľujeme si pozvať za Váš subjekt max. 2 zástupcov, pričom sa registrujte ako jednotlivec nie ako organizácia. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa tu:   http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/30-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzvam-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier

Seminár sa uskutoční v priestoroch Vedeckého parku UK Bratislava, Ilkovičova 8, v Bratislave.

Kompletné informácie a podklady k predmetným výzvam, vyhláseným dňa 30.05.2019, nájdete tu: 

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť