13. júla 2016

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Táto výzva predstavuje upravenú verziu výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01, ktorá bola 18. mája 2016 zrušená.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie predmetnej výzvy, pričom predpokladaný termín jej vyhlásenie je koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016. Výzva bude označená kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 a zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk.

Pre pokračovanie kliknite TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť