5. decembra 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 05.12.2016 uzatvára výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre operačný program Výskum a inovácie a výzvy na výber zahraničných expertov pre operačný program Výskum a inovácie (Call for International Experts/Specialists for the Operational Programme Research and Innovation).

 

MŠVVaŠ SR pristupuje k uzatvoreniu výziev z dôvodu prenesenia kompetencií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Výskumnú agentúru, v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom č. 0684/2015 z 02.09.2015 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve a z dôvodu dosiahnutého dostatočného množstva odborných hodnotiteľov a zahraničných expertov, ktorí boli zaradení do Databázy odborných hodnotiteľov a Databázy zahraničných expertov pre operačný program Výskum a inovácie.

 

Informácie o uzatvorení výziev nájdete v časti VÝZVY, ako aj kliknutím na nasledovné odkazy:

- Informácia o uzatvorení výzvy na výber odborných hodnotiteľov

- Informácia o uzatvorení výzvy na výber zahraničných expertov (Information on the closure of the CALL for International Experts/Specialists)

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť