5. augusta 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.                                

1. Výzva zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie. 

Na túto výzvu je vyčlenených zo zdrojov EÚ 60 miliónov Eur.  

Bližšie informácie k výzve nájdete TU:  

 

2. Výzva zameraná na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Alokácia na túto výzvu je vo výške 20 miliónov eur. 

Bližšie informácie k výzve nájdete TU: 

 

MŠVVaŠ SR koná v rámci tejto výzvy aj prostredníctvom Výskumnej agentúry. Viac informácií k výzvam môžete na:

e-mailovej adrese: info@vyskumnaagentura.sk 

alebo

telefonicky: +421 2 210 13 820

 

Obe výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť