31. októbra 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizujú v poradí 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie. Zasadnutie sa uskutoční 15. novembra 2017 v Mercure Bratislava Centrum v Bratislave.

O podrobnostiach zasadnutia budeme informovať prostredníctvom webového sídla na tomto mieste.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť