26. marca 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie dňa 26. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018 .

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.

Predmetný dokument je k dispozícii TU.

Procesy schvaľovania IHV na rok 2018 sprostredkovateľského orgánu Výskumná agentúra si môžete pozrieť TU:

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť