30. apríla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 30. apríla 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018, verzia 2, ktorý nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť