9. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP na webovom sídle www.opvai.sk v časti Podporné dokumenty k procesu VO v gescii MH SR.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť