6. decembra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila FAQ- Často kladené otázky (III. časť) k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. 

Príloha (excel tabuľka)

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť