19. januára 2022

Vážení žiadatelia o NFP ( výzva OPII-VA/DP/2021/9.3-01),

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo FAQ- Často kladené otázky v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK :

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mšvvaš-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202193-01/ 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť