24. septembra 2021

Na 9. rokovaní Rady Výskumnej agentúry pod vedením Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka II, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa dňa 13.9.2021 stretli zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva hospodárstva, vedeckej obce, verejného a súkromného sektora výskumných inštitúcií.

Po spoločnej odbornej diskusii schválili dva zámery dopytovo-orientovaných pre oblasť výskumu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s indikatívnou alokáciou spolu 30,7 mil. EUR (EU zdroje). Toto rozhodnutie umožní čerpať ďalšie financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci programového obdobia 2014-2020. 

V prvej výzve budú môcť Univerzity a SAV predložiť projekty na podporu výskumných kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji.  

Druhá výzva je zameraná na podporu výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja. Zámerom výzvy je podporiť výskumno-vývojové projekty jedinečných riešiteľských tímov zložených zo zástupcov podnikateľských a nepodnikateľských výskumných inštitúcií.

Vyhlásenie výziev po naplnení ďalších krokov schvaľovacieho procesu je v pláne ešte v tomto roku.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť