6. februára 2023

Ako efektívne osloviť potenciálnych zákazníkov, ako nastaviť komunikačnú stratégiu, cenotvorbu a ako dosahovať vyšší zisk v kreatívnom odvetví? Slovenská inovačná a energetická agentúra ponúka prostredníctvom národného projektu dizajnérom, architektom, programátorom a marketérom odporúčania, ktoré im pomôžu zdokonaliť podnikanie.

Bezplatné digitálne poradenstvo vo forme videoprednášok môžu využiť podnikatelia, ktorí pôsobia v štyroch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. K dispozícii sú návody, ako vylepšiť podnikanie, minimalizovať riziká, ako sa presadiť na trhu a stať sa konkurencieschopnejšími. Prednášky umožnia získať nové podnety pre podnikanie a spoznať benefity obchodného modelu Canvas. Edukačné videá sú vytvorené v spolupráci s profesionálmi, ktorí sa podelili o praktické skúsenosti z podnikania v kreatívnom priemysle.

„Kreatívny priemysel má vysoký ekonomický potenciál, preto považujem za dôležité pomôcť malým a stredným podnikom v tejto oblasti, aby dokázali svoje tvorivé schopnosti aj ekonomicky zhodnotiť. Kľúčom k úspechu je spolupráca a zdieľanie svojich skúseností. Naša činnosť siaha ďalej než k podpore prostredníctvom finančných dotácií, snažíme sa vytvárať vhodné podmienky a navzájom prepájať,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Podmienky poskytnutia bezplatného digitálneho poradenstva a spôsob, ako ho využiť, nájdu záujemcovia na https://vytvor.me/digitalne-obsahy. Okrem online poradenstva ponúka SIEA prostredníctvom národného projektu aj možnosť bezplatne sa zúčastniť webinárov zameraných na riešenia najčastejších podnikateľských problémov.

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – vytvor.me realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Umožňuje malým a stredným podnikom dostať sa k profesionálnemu poradenstvu, vďaka čomu môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Pomoc je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Kontaktné údaje:
Zuzana Valentová
manažérka komunikácie a hovorkyňa

Slovenská inovačná a energetická agentúra
mobil: +421 918 890 020
e-mail: zuzana.valentova@siea.gov.sk
web: www.siea.sk

 

Informačný plagát

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť