17. augusta 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 17. 08. 2020 Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy pre potenciálnych žiadateľov výziev zameraných na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Dôvodom aktualizácie daného dokumentu bolo zverejnenie Usmernenia č. 2 k predmetným výzvam na predkladanie ŽoNFP a potreba reflektovať na zmeny vykonané daným usmernením v dotazníku.

Cieľom dotazníka je prehľadnou a jednoduchou formou oboznámiť potenciálneho žiadateľa s kľúčovými podmienkami výzvy a pomoc v počiatočnom štádiu pri overovaní skutočnosti, či ich on a jeho projektový zámer spĺňajú.

V dotazníku sú zároveň zapracované odpovede na často kladené otázky zodpovedané žiadateľom od momentu vyhlásenia výzvy.

Úplné znenie dokumentu nájdete tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť