15. augusta 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“)  aktualizovalo dňa 15.08.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií a prioritnej osi PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.  

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2017

Typ výzvy: otvorená

 

Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete TU. 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť