3. júla 2020

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, si Vás dovoľuje informovať, že od 01.07.2020 je v platnosti nový Manuál pre informovanie a komunikáciu OP II verzia 2.1. Celé znenie dokumentu, dizajn manuál a tiež logá OPII spolu s EU a odkazom na Európsky fond regionálneho rozvoja nájdete TU.

Hlavné zmeny v Manuáli súvisia so vznikom nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré preberá práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu od 01.07.2020.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť